Skip to content Skip to navigation

Lopšelio-darželio misija, vizija, filosofija

Pateikta: 2011-07-29 (atnaujinta: 2016-02-07)

VIZIJA

Šiuolaikiška, atvira kaitai švietimo įstaiga, teikianti socialines-edukacines paslaugas 1-7 metų vaikui, jo šeimai, tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros kultūros plėtros Kretingos rajone.

MISIJA

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, tenkinti šeimų poreikius. Siekti kiekvieno vaiko, kaip bręstančios asmenybės, maksimalaus saugumo, pažinimo, saviraiškos, sveikatingumo, kultūros poreikių tenkinimo. Parengti mokytis pagal pradinio ugdymo programas.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Ugdymo procesas humanizuotas, grindžiamas pedagogų, ugdytinių ir tėvų sąveika.

Pedagogai kompetentingi, gebantys įnešti savo indėlį pritaikant ugdymo(si) planus ir technologijas kintančiam švietimo paslaugų poreikiui.

Bendruomenė – iniciatyvi savo krašto ir tradicijų puoselėtoja.

 

 

Atnaujinta: 2015-03-09